Słowo Prawdy 2014/09 Drukuj

 

Młodzież i przyszłość

 

Przyszłość wkracza w nasze życie w każdej chwili. Przynosi chwile i wydarzenia bardzo rożne. Nasz Pan w Kazaniu na Górze uczy nas, by się nią nie martwić. Zbytnia troska o ciało i jedzenie czy picie, może zatruć nam każdy dzień (Mt 6:25). O tym, że od ptaków niebieskich mamy się uczyć oczekiwania na to, że Bóg da, mówi kolejny werset. Czy wiec mamy nie myśleć o przyszłości - i tego właśnie uczy ten fragment?

 

Brać ją taka, jaka jest, jaka przychodzi do nas, jako Bożą wolę? Te wersety poza własnym kontekstem faktycznie można odczytywać jako zachętę do beztroski. Zwróćmy jednak uwagę, że

dokładnie w tym samym fragmencie nasz Pan zachęca nas do bardzo konkretnych inwestycji - czyli działania mającego na celu ukształtowanie przyszłości w określony sposób: „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” - uczy werset 33. Mamy szukać dobra Królestwa. Wytężać swą zdolność przewidywania tak, aby zabezpieczyć jego dobro. A kilka linijek wcześniej, czytamy: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mol i rdza niszczy.” Czy to koniec? Nie: „gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mol, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie skarb twój, tam serce twoje (w. 19-21). Nasza postawa do przyszłości nie ma więc być bierna, ale pełna wiary.

 

Mamy różnić się nie tym od niewierzących, że oni o przyszłości myślą, a my nie, ale raczej tym, w co inwestujemy swoje życie. Bo mamy je inwestować w dobro Królestwa Bożego. Nasze serce widać w naszych inwestycjach. One pokazują, co dla nas jest ważne. Czy nowy samochód, sprzęt grający, piękna fryzura, czy dobro brata i siostry,

pomoc kościołowi, czy chrześcijańskie projekty zmiany tej rzeczywistości. Słowa te pisze w Bośni, u mojego przyjaciela, który prowadzi tu jedyny zbór chrześcijański w promieniu kilkuset kilometrów. To kraj w centrum Europy, w większości muzułmański, zapomniany przez misjonarzy i w ogóle cywilizowany świat. Co robią chrześcijanie? Mają nadzieję wbrew nadziei. Sieją Dobrą Nowinę, pomagają dzieciom w sierocińcu, szkole specjalnej i staruszkom w domu opieki.

 

W tym wszystkim towarzyszy im około 100 niewierzących muzułmanów, którzy również chcą pomagać, bo nikt inny prócz baptystów tego nie robi. Sianie przyszłości, inwestycja w kształt tego, co nadchodzi, wymaga wiary i nadziei. Jak to jest z nami? W co inwestujemy? Jak o owej przyszłości myślimy? W szczególności: jak myślimy i czy w ogóle myślimy o młodzieży? To oni przecież przejmą troskę o Boże Królestwo z naszych rak. Czego ich uczymy? Czego przykładem dla nich

jesteśmy? Jak oni nas widzą i co w nas dostrzegają? W końcu: jak myślimy o przyszłości w szerszej perspektywie. Czy myślimy biblijnie o małżeństwie, czy też może ulegliśmy współczesnym trendom i to one wyznaczają naszą przyszłość?

 

Wokół tych pytań krążą artykuły tego Słowa Prawdy. Mamy nadzieje, ze zainspirują nas do wiary i właściwych inwestycji. Drogi Panie, który masz przyszłość w swoim ręku, który każesz nam nie skupiać się na swoim, ale na Twoim, dodaj nam wiary, miłości do Ciebie, pokory i odwagi, aby podchodzić do przyszłości w nowy, przemieniony przez Ciebie sposób. Daj być świadectwem i w tym, przede wszystkim wobec naszych dzieci, ale również świata, który od nas uczy się, czym jest wiara i poddawanie się Twemu

prowadzeniu i opiece. Ucz nas tego w swojej łasce i prowadź, aby Twoje Królestwo przychodziło w nas i przez nas, a my abyśmy doświadczali tego, ze jesteś przy nas i nas prowadzisz w samą wieczność, która jest Twoja, od zawsze, teraz i na wieki, Boże Ojcze, Synu i Duchu, Amen.

 

w imieniu Redakcji,

pastor Mateusz Wichary

 

Spis treści:
s. 3     Podobieństwo o kąkolu
i pszenicy – Konstanty Wiazowski
s. 6      Przeciwdziałajmy rozwojowi
wirusa – list z Liberii
s. 7     Zainwestuj w młodych
– Łukasz Woźniak
s. 9     Sala młodzieżowa
– Łukasz Woźniak
s. 10     Świadectwo Bożego działania
– Jan Kulm
s. 11     Świadectwo wiary
–Beniamin Jabłoński
s. 12     Urodzeni w Kościele
– Samueal Skrzypkowski
s. 14     Samotność w kościelnym tłumie
– Andrzej Seweryn
s. 16     Upadek małżeństwa
– Glenn Sunshine
s. 20     Wzmocnij to, co pozostało,
a co miało umrzeć – Piotr Żądło
s. 22     Świadectwo z Ukrainy
– Maksym Slyazin
s. 23     Gość w dom, Bóg w dom
– Mateusz Wichary
s. 24     Zmartwienie – podnoszenie cię-
żarów czy judo? – Włodek Tasak
s. 25     Walka – Aneta Krzywicka
s. 28     Kobieta kobiecie: Czas wracać do
szkoły? – Alina Woźniak
s. 30     Dla dzieci – Nela i Zbyszek Kłapa
s. 31      Myślenie helleńskie a hebrajskie
– Janusz Kucharczyk
s. 33     Wiadomości ze świata
– Konstanty Wiazowski

 

 

Pobierz elektroniczną wersje "Słowa Prawdy" wrzesień 2014 (.pdf 5,96MB)

 


"Słowo Prawdy" w wersji elektronicznej umieszczamy za zgodą redakcji z dwumiesięcznym opóźnieniem.