Słowo Prawdy 2011/07-08 Drukuj

 

Misją i ewangelizacją!

Mateusz Wichary
31 sierpnia 2011

Człowiek bez misji żyje bezcelowo. Kościół również. Żyje z przyzwyczajenia, naśladując przeszłość, mniej lub bardziej szczęśliwie.

Brak zrozumienia Bożych wartości i stawianych przez Niego wyzwań może wiele kosztować. Przypomnijmy sobie faryzeuszy i uczonych w Piśmie, i w ogóle większość Izraela z czasów ziemskiej służby naszego Pana, która „nie poznała czasu swego nawiedzenia”. Z drugiej strony, Symeon i Anna byli ludźmi wiedzącymi, po co żyją i zareagowali na przyjście Mesjasza właściwie (Łk. 2).

A my? Czy znamy naszą misję? Z jej zrozumienia wynika podejmowanie intencjonalnych, realizujących ją działań. Idąc gdziekolwiek dojdziemy niestety również gdziekolwiek, i najprawdopodobniej będziemy owym „gdziekolwiek” rozczarowani. Gdzie więc idziemy? I którą mamy wybrać drogę? Obyśmy szli w stronę czynienia uczniami wszystkich narodów; przemiany tego świata dla Chrystusa, świata, który ma nadejść. I obyśmy w tym dziele rozpoczynali od Ewangelii, głosząc ją w sposób godny jej Twórcy.

W tym „Słowie Prawdy” zachęcamy właśnie do tego: by Kościół nasz stał misją i ewangelizacją. Misja to temat czerwcowej Konferencji Kościoła, skąd pochodzi kazanie br. Serweryna i rozważanie br. Miksy. W kontekście misji również pozostaje sprawozdanie z niniejszej Konferencji, oraz obrad Światowego Związku Baptystów w Malezji. Natomiast tematem przewodnim tego numeru jest ewangelizacja. Zachęcamy więc do poznania Kościoła w Meksyku i tego, co Bóg w nim robi („Bóg używa problemów”) – mam nadzieję, że będzie to dla nas zachęta do odwagi i nadziei w naszych wysiłkach! Również zachęcam do artykułu o tym, jak nie wstydzić się Ewangelii, oraz refleksji nad pełnym biblijnej symboliki obrazem Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego.”

W dziale tematu głównego zamieściliśmy również prowokujący do wyjścia poza stereotypowe, „oswojone” myślenie o krzyżu rozważanie Janusza Kucharczyka oraz wskazujące na rolę świadectwa w ewangelizacji, autorstwa Wojtka Kowalewskiego. Kontynuacją tego ostatniego jest rozważanie o świętości (pióra br. Tyśnickiego). W orbicie tych dwóch wiodących tematów pozostają również sprawozdania: z wczasów Seniora, z zakończenia WBST, 140-lecia chrztu wiary w Warszawie oraz trzy zachęty: dla pastorów – do przyjazdu i dla zborów do wysłania z pełnią błogosławieństwa – na jesienną konferencję pastorską, oraz do odwiedzin – dla wszystkich chętnych! – Zelowa i Warszawy podczas istotnych jubileuszy zborowych.

W sekcji młodzieżowej kilka szczerych słów nie tylko dla młodzieży o alkoholu, krótka relacja z tegorocznego Slotu oraz info o nowej płycie; a w sekcji kobiecej, oprócz rozważania o świadectwie i wiersza o A nie licy – zachęcające świadectwo, jak ze skrzyknięcia się przyjaciółek może wyjść całkiem spora konferencja. Pytanie do pastora utrzymane w klimacie wakacyjnym – o nagości publicznej (skądinąd chyba pionierskie biblijne opracowanie tego tematu!). A całość numeru zamyka klamra – życzenia dla wyjątkowego Jubilata – obecnego Prezbitera Kościoła oraz tradycyjnie, wybór ciekawych wiadomości naszego dostojnego Prezbitera z ubiegłych kadencji.

Świat się zmienia. Wydarzenia w Norwegii i problemy dolara zwiastują nowe wyzwania. Niech nie będą dla nas zaskoczeniem. Jak? Trzymajmy się naszego Pana! Tym bardziej, tym mocniej! Z Jego odwiecznych Słów i woli czerpiąc nadzieję i sens swego życia, abyśmy byli prawdziwie solą wśród otaczającego nas świata – misją i ewangelizacją. Panie Jezu, w mocy swego Ducha i miłości Ojca, zdarz nam tej łaski!

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

 

>>> Spis treści całego Słowa Prawdy


 • Kto jest Panem twojej misji? Andrzej Seweryn

 • Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2010/2011 w WBST  Emilia Jarczyńska

 • Kolejny raz na Wczasach w Radości Konstanty Wiazowski

 • Kościół w misji Paweł Kugler

 • 140-lecie pierwszego chrztu w Warszawie Konstanty Wiazowski

 • Zgromadzenie Światowego Związku Baptystów w Kuala Lumpur, Daniel Trusiewicz

 • Bóg używa problemów - wywiad: pastor Rolando Gutierrez z Meksyku Mateusz Wichary

 • Godność człowieka i łaska Robert Miksa

 • Nie wstydzę się ewangelii Roy Scarsbrook

 • Powrót syna marnotrawnego Konstanty Wiazowski

 • Głupstwo głoszenia krzyża Janusz Kucharczyk

 • Ora et labora Wojciech Kowalewski

 • Codzienna świętość Ryszard Tyśnicki

 • Fanatycy. Slot Art Festiwal. Wiara i muza Tomek Bogowski

 • „PRYSCYLLA”: Na początku był pomysł Magdalena Czerwińska

 • Babskim okiem: Anioły Beata Jaskuła-Tuchanowska

 • Pytania do pastora Robert Miksa

 

Pobierz elektroniczną wersje "Słowa Prawdy" lipiec-sierpień 2011 (.pdf 6.93MB)


"Słowo Prawdy" w wersji elektronicznej umieszczamy za zgodą redakcji z dwumiesięcznym opóźnieniem.