Nasze nabożeństwa Drukuj Email

Nabożeństwo zboru
Oprócz prowadzenia prywatnego życia religijnego chrześcijanin uczestniczy także w życiu wspólnoty ludzi wierzących, czyli w Kościele, a w szczególności w jego miejscowym wymiarze - w Zborze. Regularnie uczestniczy w spotkaniach religijnych organizowanych przez przywódców Zboru: pastora i innych członków Rady Zboru. Spotkania te noszą nazwę nabożeństw, bowiem mają na celu oddanie czci Bogu. Nabożeństwa odbywają się regularnie w niedziele, która dla baptystów jest dniem świątecznym oraz w niektóre dni tygodnia. Zazwyczaj dwa razy w roku organizuje się specjalne nabożeństwa poświęcone ewangelizacji osób spoza Zboru zainteresowanych poznaniem Dobrej Nowiny. Zazwyczaj na nabożeństwo baptystyczne składają się wymienione poniżej elementy: czytanie i kazanie Słowa Bożego, wspólna modlitwa wiernych, śpiew kościelny oraz sprawowanie obrzędów Chrztu i Wieczerzy Pańskiej czyli Komunii. W zależności od potrzeby wykonuje się także inne obrzędy kościelne, a mianowicie: zaślubiny, modlitwę nad dziećmi, ordynację na urząd pastora oraz pogrzeb chrześcijański. Nabożeństwa odbywają się w budynkach kościelnych zwanych domami zborowymi, w których mieści się kaplica oraz szereg innych pomieszczeń przeznaczonych na różne formy aktywności chrześcijańskiej (sale katechetyczne, sale dla młodzieży, dla zespołów muzycznych i chóru, biblioteka itp.).

Kaplica jako miejsce przeznaczone do odbywania nabożeństw charakteryzuje się w swym wystroju prostotą i skromnością formy, które to cechy znajdują aprobatę w nauce biblijnej. Nie umieszcza się w niej żadnych tzw. świętych obrazów czy figur, święconej wody czy relikwii. W centrum znajduje się kazalnica, co ma wskazywać, iż Słowo Boże - słuchanie Go i przyjmowanie - winno być głównym celem obecności na nabożeństwie. Nadrzędność Słowa Pańskiego podkreśla też umieszczona na stole komunijnym otwarta Biblia. Zawieszony na wprost od wejścia do kaplicy Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa jako religii opartej na Ofierze Krzyżowej złożonej przez Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Krzyż pozbawiony jest jednak figury Ukrzyżowanego bowiem zaznacza się w ten sposób, iż Ofiara Kalwarii została w pełni dokonana, Odkupiciel już nie cierpi, ponieważ zmartwychwstał i obecnie króluje w chwale. Obok wspomnianego już stołu komunijnego, na którym odprawia się obrząd Komunii zwanej przez baptystów najczęściej Wieczerzą Pańską, znajduje się chrzcielnica czyli baptysterium - miejsce dokonywania chrztu osób dorosłych przez zanurzenie. Jest to więc stosunkowo dużych rozmiarów basen, do którego podczas obrzędu wstępują dwie osoby: chrzczony i chrzciciel.

Nabożeństwo prowadzi pastor lub inny odpowiednio przygotowany mężczyzna - członek Zboru. Duchowny i współprowadzący nabożeństwo nie używa szat liturgicznych i występuje zazwyczaj w wizytowym garniturze. Zarówno pastor jak i wierni nie wykonują rytualnych gestów, nie żegnają się także znakiem krzyża. Cała ich uwaga ma się bowiem skoncentrować na prawdach Bożych przybliżanych w Słowie Pańskim, w pieśniach kościelnych i w modlitwach oraz świadectwach współbraci.

 

Nabożeństwa

Słowo Prawdy

sp_2014_10.jpg

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości Odsłon : 634693