Słowo Prawdy 2014/03 Drukuj Email

 

Odpowiedzialność i Królestwo

 

Luter pisał: „choć pozbawią źli / żony, dzieci, czci, / chytra grabież ta / zysk lichy wrogom da, / Królestwo nam zostanie.” Królestwo nam zostanie. Nikt go nie ukradnie wiernym Bożym. Nie da się. Ono związane jest z tymi, którzy strzegą Bożych Słów.

Nasz Pan oznajmił swym uczniom: przekazuję wam królestwo, jak mi przekazał je Ojciec (Łk 22:29). Werset kolejny łączy współczesność z eschatologią; mówi o zaszczytnych obowiązkach Jego uczniów. Tak bowiem zawsze jest: zaszczytne powołanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, ale i większym wywyższeniem. Nauczyciele otrzymają surowszy wyrok, bo podjęli się kluczowego dla istnienia Kościoła zadania.

W przypowieści o minach obowiązek jest jasno przedstawiony: „obracajcie nimi, aż powrócę” (Łk 19:13). Mamy pomnażać to, co dał nam Pan. To obowiązek. I nie ma żadnych wymówek, jak dobitnie pokazuje nam sługa zły. Wiara to traktowanie Bożych tak obietnic, jak nakazów, wiążąco. To ufność, że warto. Że On faktycznie „nagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11:6).

W Liście do Galacjan czytamy o synostwie Bożym, które jest skontrastowane z byciem dzieckiem (4:3-6). Dziecko pozostaje pod opieką sługi, ale syn podlega już bezpośrednio Ojcu, jako dziedzic (4:7), czyli ten, którego Ojciec wprowadza w sprawy swej własności. Intymność, bezpośredniość więzi z Ojcem w Duchu wzorem Jednorodzonego Syna oznacza więc nie jakieś jałowe duchowe uniesienia dla nich samych. Nie duchowe przyjemności. Ich kontekstem jest dojrzenie do odpowiedzialności. Dziecku Ojciec nie ufa, dlatego nie powierza mu żadnych zadań. Synowi przeciwnie: właśnie wierzy. Stąd bliskość, ale i oczekiwanie odpowiedzialności. On liczy i chce, abyśmy przejęli się Jego wolą i potraktowali owo powołanie nie tylko poważnie, ale i jako zaszczyt.

Oto nasze, chrześcijańskie powołanie. Paweł bowiem w ten sposób charakteryzuje całe Nowe Przymierze, w kontraście do Starego. Mamy więc być bliscy Bogu, znający Jego wolę, Jego wartości, Jego cele, pragnienia, poglądy – znać Jego Słowo i być wyćwiczeni w posłuszeństwie. Abyśmy mogli okazać się odpowiedzialnymi i dojrzałymi synami i córkami, już dorosłymi do odpowiedzialności.

O tym przede wszystkim w tym numerze. O różnorodnych obowiązkach. Między innymi wspominam o funduszach celowych, które powstały dla nowych inicjatyw troski o tę część Królestwa, która nam powierzono. Przede wszystkim jednak temat ten zbiegł się z wydarzeniami na Ukrainie, w których nasi bracia baptyści mają niebagatelną rolę. Nie cofają się przed tym. Bo odpowiedzialność nie polega na zachowaniu w chustce talentu i pokazaniu go panu, ale

podjęciu ryzyka działania.

Drodzy Bracia i Siostry, bądźmy odpowiedzialni. Pamiętajmy, że ten świat (wiek) się skończy. A nowy, bez końca, zacznie. I najwspanialszą inwestycją, jaką możemy w tym wieku poczynić, jest Królestwo Boże. Boża zmiana w nas i przez nas. Szukajmy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane, o co nasz wspaniały Panie i Zbawco, w miłości Ojca i mocy Ducha, Ciebie prosimy, Amen.

w imieniu Redakcji,

pastor Mateusz Wichary

 

Spis treści:
s. 3     Rut: Dzielna kobieta
– Marek Budziński
s. 4      Zaproszony do wiary i życia.
Wywiad z pastorem Lesławem
Juszczyszynem
s. 10     Byłem na Majdanie w Kijowie
– Marek Kamiński
s. 11     Majdan, chrześcijanie
i odpowiedzialność – Mateusz
Wichary
s. 13     Jedność i odpowiedzialność
ludzi wierzących – Konstanty
Wiazowski
s. 16     Czego uczą nas kościoły
anglosaskie? – Robert J. Merecz
s. 20     Jak nasze osobowości zmieniają
Kościół, jak Kościół zmienia
nasze osobowości? Część 3:
Mózgowcy – Janusz Kucharczyk
s. 25     Baśń czy bajka... w Poczekalni
– Beata Jaskuła-Tuchanowska
s. 26     Kobieta kobiecie: Dorosłe dzieci
– Alina Woźniak
s. 28     Ekipa Pawła: Demas
– Samuel Skrzypkowski
s. 29     Ruszają dwa fundusze celowe
w Kościele! – Mateusz Wichary
s. 30     Dar od Księcia Pokoju
– Włodek Tasak
s. 31     Dla dzieci – Nela i Zbyszek
Kłapa
s. 32     Wiadomości z Kancelarii
Kościoła – Dawid Breuer
s. 34     Wiadomości ze świata
– Konstanty Wiazowski

 

Pobierz elektroniczną wersje "Słowa Prawdy" marzec  2014 (.pdf 3,91MB)


"Słowo Prawdy" w wersji elektronicznej umieszczamy za zgodą redakcji z dwumiesięcznym opóźnieniem.

 

Nabożeństwa

Słowo Prawdy

sp_2014_10.jpg

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości Odsłon : 622631