Słowo Prawdy 2011/02 Drukuj Email

Kim jesteśmy, jako chrześcijanie dla niechrześcijan? I kim oni są dla nas?

Te pytania towarzyszą Kościołowi od początku. Ten temat jest również poruszany w przypowieściach naszego Pana. Znamy obraz soli, miasta na górze, kwasu, który przenika ciasto, drzewa, które wzrosło z najmniejszego nasionka, pszenicy i kąkolu, które mają razem rosnąć do żniwa (przyjścia Pana), kamienia, który wypełnia całą ziemię (to z księgi Daniela). W końcu, znane słowa naszego Pana, by nie być ze świata a w świecie, wykład tego tematu przez apostoła Pawła w Liście do Rzymian 14 rozdziale i wizje Babilonu... w Objawieniu. Materiału jest sporo. I chyba dlatego nie ma wśród chrześcijan jednej wizji właściwej relacji, postawy, jaką chrześcijanin i Kościół powinien przyjąć wobec zewnętrznego świata. Propozycje są bardzo różne. Od cichości po rewolucje; od uległości po zdobywanie; od obojętności po współczucie; od izolacji do zaangażowania. A temat to ważny, skoro mamy na tym świecie uwielbić Boga: iść i czynić uczniami wszystkie narody. Ucząc je, czyli docierając do nich. Czyniąc uczniami, czyli zmieniając. Chrzcząc. I w tym właśnie (jak warunkuje „oto” z Ewangelii Mateusza 28:20) towarzyszyć chce Kościołowi Jezus aż do skończenia świata. To obietnica obecności w realizacji powierzonego zadania.

Odpowiedzi na te pytania staramy się przybliżyć w tym numerze Słowa Prawdy. Po pierwsze, kazanie Stół celnika – które każe zastanowić się nad naszą postawą wobec „celników” wokół nas. I nad tym, jaki Pan zostawia nam wzór. Podobnie, rozważanie Światłość świata. Następnie dwa świadectwa chrześcijan, którzy już wybrali – zaczęli działać (Polski dla zaawansowanych i Radny - chrześcijanin). Światopoglądy wokół nas – to lekcja języków obcych, która nam się może przydać, gdy rozmawiamy z ludźmi opisującymi świat inaczej niż my. Ale również lekcja ucząca wspólnego języka, podobieństw, które możemy wykorzystać, i których warto być świadomymi. Kolejny odcinek Punktów widzenia uczy
o balansie między rozumieniem siebie w oderwaniu od innych, i jako części czegoś większego, co znów kieruje nas w stronę społeczeństwa, czy społeczeństw. Teksty Mariusza Sochy i Jarosława Korzeniowskiego to dwie lekcje na temat Kościoła – jedna współczesna a druga z historii o tym, jak w owym świecie funkcjonować. W końcu, choć tego nie planowaliśmy, współgra z tematem
głównym wspomnienie o Anice Kufeld Lindell, będące wspaniałym świadectwem o osobie, która potrafiła dawać siebie innym. Dodatkowo polecamy rzucający wyzwanie plan czytania Biblii (Niezawodny system...) oraz tekst o uświęceniu (Modlitwa i uświęcenie), kolejne rozważanie „babskim okiem” (tym razem miłość na tapecie), oraz wspomnienie o wybitnym polskim i polonijnym pastorze Zdzisławie Pawliku. Całość zamyka kolejne Pytanie do pastora (tym razem trudny tekst), wybór wiadomości ze świata i zachęta do praktycznego okazania pomocy zborowi w Malborku. Drogi Panie, prowadź nas. Do świata i w świecie, ale w Twoim Duchu, z Twoim Słowem, w Twojej prawdzie, abyśmy mogli być przez Ciebie używani w czynieniu uczniów dla Ciebie i przyprowadzaniu kolejnych grzeszników do Twego wspaniałego Ojca, Amen.


W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

Spis treści

 • Stół celnika - Mateusz Wichary
 • Niezawodny System przynoszący zmiany w życiu - Ireneusz Skoczeń
 • Prezbiter dr Zdzisław Pawlik - Andrzej Seweryn
 • Polski dla zaawansowanych - Adam Willma
 • Światopoglądy wokół nas - Janusz Kucharczyk
 • Światłość świata - Ryszard Tyśnicki
 • Kopalnie Króla Salomona - szlifujemy Diamenty... - Mariusz Socha
 • Radny-chrześcijanin
 • Rozwój Kościoła Baptystycznego pod zaborem rosyjskim - Jarosław Korzeniowski
 • Pytania do pastora - Robert Miksa
 • Jednostka, społeczeństwo, Bóg - Janusz Kucharczyk
 • Wspomnienie o Anice Kufeld Lindell
 • Wiara i muza - Tomek Bogowski
 • Babskim okiem - Beata Jaskuła-Tuchanowska
 • Fanatycy. Modlitwa i uświęcenie - Tomek Bogowski
 • Wiadomości ze świata - Konstanty Wiazowski

Pobierz elektroniczną wersje "Słowa Prawdy" luty 2011 (.pdf 3.16MB)

"Słowo Prawdy" w wersji elektronicznej umieszczamy za zgodą redakcji z dwumiesięcznym opóźnieniem.

 

Nabożeństwa

Słowo Prawdy

sp_2014_10.jpg

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości Odsłon : 622618