Słowo Prawdy 2010/04 Drukuj Email

Wyzwanie śmierci i zmartwychwstania

Święta są podobnym czasem. Zmuszają nas do oderwania się od codzienności. Abyśmy nie byli jak ludzkość w czasach Noego - „jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali” - i nie spostrzegli, że...

Wielkie chwile to wyzwanie. Trzeba je zauważyć i właściwie na nie odpowiedzieć. Tragedią Żydów w czasach ziemskiej służby naszego Pana było zlekceważenie tego, co się wówczas działo. Słowo ciałem się stało. Żyło i mieszkało pośród nas. Świat ujrzał chwałę Jego, jaką ma jednorodzony Syn od Ojca. Ujrzał znaki, spełnianie się proroctw. Ujrzał śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, wylanie Ducha, powstanie Kościoła, nawrócenie pogan... i w tym wszystkim nie rozpoznał czasu nawiedzenia swego (Łk 19:44).

Święta są podobnym czasem. Zmuszają nas do oderwania się od codzienności. Abyśmy nie byli jak ludzkość w czasach Noego - „jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali” - i nie spostrzegli, że Bóg czyni coś niecodziennego. Zagubili się w skądinąd dobrych sprawach. I nie spostrzegli, że nastał Potop. Mamy być gotowi. Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślamy. Mamy pamiętać, że kiedyś umarł i zmartwychwstał. Mamy żyć ze względu na te Boże dzieła. Nie zagubić się i nie zatracić.

Dlatego ten numer Słowa Prawdy w wielkiej części służy temu właśnie zadaniu – przypomnieniu o wielkich Bożych dziełach. Przypomnijmy sobie o Krzyżu (Boży okup). Przypomnijmy sobie o największym błogosławieństwie – oczyszczenia z grzechów (Wyprane szaty). Przypomnijmy sobie o niebezpieczeństwie tylko emocjonalnego przyjęcia Jezusa – które jest zagrożeniem i dla nas (Chwiejność Palmowej Niedzieli). W końcu, świętujmy Zmartwychwstanie! Prawdziwie. Bo On prawdziwie zmartwychwstał! (Śmierć i zmartwychwstanie z Jezusem, Z martwych wstanie).

Polecamy również rozważanie o Logosie, pojęciu- moście między Biblią a filozofią; świadectwo duchowych poszukiwań (Szukałam prawdziwego domu), Bożej wierności objawionej w istnieniu ośrodka w Narewce. Dalej, kolejna część korespondencji na poważne tematy sióstr Beaty i Edyty, druga część rozważań wokół spraw finansowych i ekonomicznych (nie dajmy się zmylić tytułowi – Cielaczki czy ludzie – to nie rozważanie z zakresu biologii!), oraz już tradycyjnie– dla młodzieży głównie, choć nie tylko – rozważanie o III przykazaniu i wybór wiadomości ze świata. W końcu, zwróćmy uwagę na ogłoszenia – które przecież służą temu, by inwestować mądrze swój wolny czas.

Niech nasz Pan, mocą Swego Ducha, w miłości Ojca, rozjaśni swe oblicze nad nami i da nam przeżyć ten czas we wdzięczności i pokoju, dla uwielbienia Jego łaski i sprawiedliwości,

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

Spis treści

 • Boży okup - Mateusz Wichary
 • Ośrodek w Narewce - Danuta Nazaruk
 • Świadectwo: Szukałam prawdziwego domu - Maria
 • Chwiejność Palmowej Niedzieli - Konstanty Wiazowski
 • Wyprane szaty - Ryszard Tyśnicki
 • Śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem - Konstanty Wiazowski
 • Z martwych wstanie - Marcin Górnicki
 • Logos - wieloznaczne słowo - dr Janusz Kucharczyk
 • Cielaczki czy ludzie - Przemysław Gola
 • Dziesięć najważniejszych: Trzecie przykazanie - Tomek Bogowski
 • Listy nienajprostsze: List III - Edyta Taube, Beata Jaskuła-Tuchanowska

Pobierz elektroniczną wersje "Słowa Prawdy" kwiecień 2010 (.pdf 5.81MB)

"Słowo Prawdy" w wersji elektronicznej umieszczamy za zgodą redakcji z dwumiesięcznym opóźnieniem.

 

Nabożeństwa

Słowo Prawdy

sp_2014_10.jpg

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości Odsłon : 622607