Słowo Prawdy 2010/03 Drukuj Email

Społeczeństwa i jednostki

Ostatnio przeczytałem następujące słowa: „...skutkiem grzechu nie tylko życie jednostek, ale i rozwój ludzkości poszedł w złym kierunku.” Grzech nie wpływa tylko na jednostki. Jednostki tworzą większe organizmy, czego dowodem jest choćby używanie obrazu ciała przez apostoła Pawła wobec rzeczywistości, którą wspólnie tworzą wierzący – Kościoła. Grzech więc wpływa na większe grupy ludzkie. Na rodziny, wsie, miasta. Na narody. Na cywilizacje. Na ludzkość.

Często w swym zośrodkowaniu na jednostce lekceważymy ten wymiar stworzonej przez Boga rzeczywistości. To błąd. Choć słusznie podkreślamy, że nawracają się właśnie jednostki, to niesłusznie lekceważymy owe grupy, które jednostki wspólnie tworzą. A przecież, jeśli prawdą są słowa zacytowane powyżej, to prawdą jest również, iż skutkiem wiary w Chrystusa nie tylko życie jednostek, ale i rozwój ludzkości idzie w lepszym kierunku. Jednostki tworzą bowiem większe organizmy. Powołują dla osiągania celów, które wyznacza im odrodzone serce, nowe instytucje. Rewolucjonizują stare. Wiara więc wpływa na większe grupy ludzkie. Na rodziny, wsie, miasta. Na narody. Na cywilizacje. Na ludzkość.

Dobrze nam idzie poznanie wpływu wiary na jednostki. Mamy precyzyjne, wywalczone w historii i okupione krwią i wielkim wysiłkiem pojęcia związane z nawróceniem. Jednostek. Ale jeśli prawdą są powyższe słowa, a jestem przekonany, że są, to równie ważna jest refleksja nad owymi większymi, szerszymi organizmami, które tworzymy, których ogół zazwyczaj określamy jednym terminem: społeczeństwo.

Stąd temat wiodący tego numeru Słowa Prawdy. I stąd taki a nie inny wybór tekstów. W temat społeczeństwa wprowadza nas kazanie o aktualności projektu „Wieża Babel.” Kazanie to wskazuje je przede wszystkim w języku, którego wolność jest podstawą każdej autentycznej wolności, a w związku z tym, nad którym kontrola zawsze jest pragnieniem spaczonych, niechętnych Bogu serc. Następnie poznajemy Rogera Williamsa – baptystę, który miał wizję wpływu ewangelii na społeczeństwo. I nie uważał jej realizacji za stratę czasu. Quo vadis Europo to tekst o relacji Boga do cywilizacji europejskiej; relacja o działaniu fundacji Bread of Life to przykład przemiany, jaką w społeczeństwo wnosi chrześcijańska miłość do odrzuconych. Dwa kolejne artykuły traktują o relacji chrześcijaństwa do ekonomii. Pierwszy (Bogactwo a ofiarność) mówi o roli ewangelii w kształtowaniu wzorców dawania; drugi (Współcześni niewolnicy) każe nam zastanowić się nad naszą ekonomiczną zależnością od władz państwowych i pyta, czy aby nie żyjemy w iluzji finansowej wolności.

Dla osób mniej zainteresowanych tematem głównym polecamy stałe rubryki. Dla młodzieży „Wiara i muza” - w tym numerze świadectwo frontmena zespołu OX oraz rozważanie nad II przykazaniem. Przyjrzymy się II części korespondencji sióstr Edyty i Beaty, wnikniemy w głębię prostego, wydawać by się mogło stwierdzenia „Jezus jest prawdą”. W końcu, poznamy szczegóły wspaniałego jubileuszu Zboru w Gdyni, ostatnie refleksje z konferencji kreacjonistycznej oraz Wiadomości ze świata.

„Z niego, przez niego, i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki!” (Rz 11:36). Boże Ojcze, który jesteś Twórcą Historii; każdej jednostki, rodziny, lokalnej społeczności, narodu i wielkich cywilizacji; losów konkretnych ludzi i wielkich procesów dziejowych; który wyznaczyłeś odpowiedni moment na przyjście naszego Pana a Twojego Odwiecznego Syna, Jezusa Chrystusa; który zesłałeś w Jego Ciało Swego Ducha; nasz Panie, który budujesz swój Kościół i jesteś z name po wszystkie dni aż do Twego powrotu w chwale, gdy czynimy uczniami wszystkie narody; Duchu, bez którego prowadzenia i działania by nas w Synu nie było; prowadź nas w swej łasce, dla swojej chwały, jako sól dla tej ziemi, Amen.

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

Spis treści

 • Język Boży i bezbożny - dr Piotr Sadkowski
 • Roger Williams – baptysta i reformator społeczny - Krzysztof Osiecki
 • 25-lecie istnienia zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni - Danuta Kidawa
 • Quo vadis, Europo? - Mateusz Wichary
 • Z miłości do człowieka - Marcin Woźniak
 • Bogactwo a ofiarność - Gary North
 • Współcześni niewolnicy - Przemysław Gola
 • Jezus jest prawdą - co to znaczy z serii: Punkty widzenia - dr Janusz Kucharczyk
 • Listy nienajprostsze: List II - Edyta Taube, Beata Jaskuła-Tuchanowska
 • Czego nie wiedział Darwin - część II - Marcin Woźniak
 • Wiara i muza: Quo Vadis, Danielu? - Daniel Dębniak
 • Dziesięć najważniejszych: Drugie przykazanie - Tomek Bogowski
 • Wiadomości ze świata - Konstanty Wiazowski

Pobierz elektroniczną wersje "Słowa Prawdy" marzec 2010 (.pdf 3.13MB)

"Słowo Prawdy" w wersji elektronicznej umieszczamy za zgodą redakcji z dwumiesięcznym opóźnieniem.

 

Nabożeństwa

Słowo Prawdy

sp_2014_10.jpg

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości Odsłon : 622600